Pendahuluan

Surat amaran tidak hadir kerja adalah surat yang dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja yang tidak hadir kerja tanpa sebab yang munasabah. Surat ini bertujuan untuk memberi amaran kepada pekerja dan memaklumkan tindakan yang akan diambil oleh majikan sekiranya pekerja tersebut terus tidak hadir kerja tanpa sebab yang munasabah. Sebagai seorang pekerja, hadir ke tempat kerja pada waktu yang ditetapkan adalah tanggungjawab yang harus dipenuhi. Apabila pekerja tidak hadir kerja tanpa sebab yang munasabah, ia akan menjejaskan produktiviti syarikat dan menimbulkan kesan negatif kepada kualiti kerja. Oleh itu, majikan perlu mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memberi amaran kepada pekerja agar ia tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan.

Format Surat Amaran Tidak Hadir Kerja

Surat amaran tidak hadir kerja perlu ditulis dengan format yang jelas dan teratur. Berikut adalah format yang digunakan untuk menulis surat amaran tidak hadir kerja: 1. Tajuk surat: Surat Amaran Tidak Hadir Kerja 2. Tarikh surat: Tarikh penulisan surat 3. Nama dan alamat majikan 4. Nama dan alamat pekerja 5. Isi surat: Permulaan surat hendaklah dimulakan dengan ucapan salam dan pengenalan diri majikan. Kemudian, nyatakan tujuan surat iaitu memberi amaran kepada pekerja yang tidak hadir kerja tanpa sebab yang munasabah. Jelaskan juga tindakan yang akan diambil sekiranya pekerja terus melakukan perbuatan yang sama. 6. Penutup surat: Akhiri surat dengan ucapan terima kasih dan tandatangan majikan.

Contoh Surat Amaran Tidak Hadir Kerja

Berikut adalah contoh surat amaran tidak hadir kerja yang boleh digunakan sebagai panduan: Contoh 1:

Tuan/Puan,

Salam sejahtera. Saya sebagai majikan di Syarikat ABC ingin memberi amaran kepada Encik Ahmad yang tidak hadir kerja pada 10 September 2021 tanpa memberikan sebab yang munasabah. Tindakan ini menjejaskan produktiviti syarikat dan memudaratkan kualiti kerja.

Sekiranya Encik Ahmad terus mengulangi perbuatan yang sama, saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya termasuk memotong gaji dan mengambil tindakan disiplin. Oleh itu, saya harap Encik Ahmad mengambil maklum dan memperbaiki keadaan pada masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Name Majikan]

Contoh 2:

Tuan/Puan,

Salam sejahtera. Saya sebagai majikan di Syarikat XYZ ingin memberi amaran kepada Puan Nurul yang tidak hadir kerja pada 15 September 2021 tanpa memberikan sebab yang munasabah. Tindakan ini menjejaskan produktiviti syarikat dan memudaratkan kualiti kerja.

Sekiranya Puan Nurul terus mengulangi perbuatan yang sama, saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya termasuk memotong gaji dan mengambil tindakan disiplin. Oleh itu, saya harap Puan Nurul mengambil maklum dan memperbaiki keadaan pada masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Name Majikan]

Contoh 3:

Tuan/Puan,

Salam sejahtera. Saya sebagai majikan di Syarikat MNO ingin memberi amaran kepada Encik Amirul yang tidak hadir kerja pada 20 September 2021 tanpa memberikan sebab yang munasabah. Tindakan ini menjejaskan produktiviti syarikat dan memudaratkan kualiti kerja.

Sekiranya Encik Amirul terus mengulangi perbuatan yang sama, saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya termasuk memotong gaji dan mengambil tindakan disiplin. Oleh itu, saya harap Encik Amirul mengambil maklum dan memperbaiki keadaan pada masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Name Majikan]

Contoh 4:

Tuan/Puan,

Salam sejahtera. Saya sebagai majikan di Syarikat PQR ingin memberi amaran kepada Puan Siti yang tidak hadir kerja pada 25 September 2021 tanpa memberikan sebab yang munasabah. Tindakan ini menjejaskan produktiviti syarikat dan memudaratkan kualiti kerja.

Sekiranya Puan Siti terus mengulangi perbuatan yang sama, saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya termasuk memotong gaji dan mengambil tindakan disiplin. Oleh itu, saya harap Puan Siti mengambil maklum dan memperbaiki keadaan pada masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Name Majikan]

Kesimpulan

Surat amaran tidak hadir kerja adalah surat yang dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja yang tidak hadir kerja tanpa sebab yang munasabah. Surat ini bertujuan untuk memberi amaran kepada pekerja dan memaklumkan tindakan yang akan diambil oleh majikan sekiranya pekerja tersebut terus tidak hadir kerja tanpa sebab yang munasabah. Format surat amaran tidak hadir kerja perlu ditulis dengan jelas dan teratur. Pejabat sumber manusia (HR) boleh membantu penulisan surat amaran tersebut. Oleh itu, sebagai pekerja, penting untuk menjalankan tanggungjawab dengan baik dan hadir ke tempat kerja pada waktu yang ditetapkan.