Surat KWSP adalah surat yang dikeluarkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) kepada anggota yang memohonnya. Surat ini dapat digunakan sebagai bukti untuk tujuan tertentu seperti pengesahan syarat-syarat permohonan pinjaman atau pengeluaran wang simpanan. Oleh karena itu, penting bagi anggota KWSP untuk mengetahui apa itu surat KWSP, bagaimana formatnya, dan contoh surat KWSP yang sering digunakan.

Pengertian Surat KWSP

Surat KWSP adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh KWSP kepada anggota yang memohonnya. Surat ini mengandungi maklumat terperinci mengenai akaun KWSP seseorang anggota, termasuklah jumlah simpanan, tarikh pembayaran, dan sebagainya. Surat KWSP biasanya dikeluarkan dalam beberapa jenis seperti surat pengesahan, surat keterangan baki akaun, surat pengesahan pinjaman, dan sebagainya.

Format Surat KWSP

Format surat KWSP dapat berbeza-beza bergantung pada jenis surat yang diperlukan. Namun, secara umum, surat KWSP mengandungi maklumat seperti:

  1. Nama dan nombor KWSP anggota
  2. Tarikh dikeluarkan surat
  3. Jenis surat KWSP
  4. Maklumat terperinci mengenai akaun KWSP
  5. Tandatangan dan cap rasmi KWSP

Contoh surat KWSP yang umum diperlukan oleh anggota antara lain:

1. Surat Pengesahan Baki Akaun

Surat pengesahan baki akaun KWSP dikeluarkan oleh KWSP sebagai bukti tentang jumlah simpanan KWSP seseorang anggota pada tarikh tertentu. Surat ini boleh digunakan sebagai bukti pendapatan atau sebagai persyaratan untuk memohon pinjaman atau pengeluaran wang simpanan.

Berikut adalah contoh format surat pengesahan baki akaun KWSP:

Tarikh: 26 Oktober 2021

Nama: Ahmad Bin Ali

Nombor KWSP: 0123456789

Jenis Surat: Surat Pengesahan Baki Akaun

Maklumat Akaun:

Bil.Butir-butir
1.Baki Akaun (sehingga 30 September 2021)
RM 50,000.00

Tandatangan:

_____________________________

Cap Rasmi:

_____________________________

2. Surat Pengesahan Pinjaman

Surat pengesahan pinjaman KWSP digunakan sebagai bukti untuk memohon pinjaman daripada institusi kewangan lain. Surat ini mengandungi maklumat seperti jumlah pinjaman, tarikh pengeluaran, serta syarat-syarat pinjaman yang telah ditetapkan.

Berikut adalah contoh format surat pengesahan pinjaman KWSP:

Tarikh: 26 Oktober 2021

Nama: Ahmad Bin Ali

Nombor KWSP: 0123456789

Jenis Surat: Surat Pengesahan Pinjaman

Maklumat Pinjaman:

Bil.Butir-butir
1.Jumlah Pinjaman
RM 30,000.00
2.Tarikh Pengeluaran
30 Oktober 2021
3.Tempoh Bayaran Balik
5 Tahun
4.Penyata Pinjaman
Disertakan

Tandatangan:

_____________________________

Cap Rasmi:

_____________________________

3. Surat Pengesahan Penyata KWSP

Surat pengesahan penyata KWSP dikeluarkan oleh KWSP sebagai bukti tentang keadaan penyata KWSP seseorang anggota pada tarikh tertentu. Surat ini boleh digunakan sebagai bukti pendapatan atau sebagai persyaratan untuk memohon pinjaman atau pengeluaran wang simpanan.

Berikut adalah contoh format surat pengesahan penyata KWSP:

Tarikh: 26 Oktober 2021

Nama: Ahmad Bin Ali

Nombor KWSP: 0123456789

Jenis Surat: Surat Pengesahan Penyata KWSP

Maklumat Penyata KWSP:

Bil.Butir-butir
1.Tarikh Penyata
30 September 2021
2.Baki Akaun
RM 50,000.00
3.Penyata Transaksi
Disertakan

Tandatangan:

_____________________________

Cap Rasmi:

_____________________________

4. Surat Pengesahan Pencen

Surat pengesahan pencen KWSP dikeluarkan oleh KWSP sebagai bukti tentang jumlah pencen seseorang anggota pada tarikh tertentu. Surat ini boleh digunakan sebagai bukti pendapatan atau sebagai persyaratan untuk memohon pinjaman atau pengeluaran wang simpanan.

Berikut adalah contoh format surat pengesahan pencen KWSP:

Tarikh: 26 Oktober 2021

Nama: Ahmad Bin Ali

Nombor KWSP: 0123456789

Jenis Surat: Surat Pengesahan Pencen

Maklumat Pencen:

Bil.Butir-butir
1.Jumlah Pencen Setiap Bulan
RM 1,000.00
2.Tarikh Bayaran Pencen
1