Surat opsyen persaraan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja yang telah mencapai usia persaraan atau memenuhi syarat-syarat persaraan tertentu. Dokumen ini memberikan pilihan kepada pekerja untuk memilih sama ada untuk terus bekerja atau memilih untuk bersara.

Pengertian Surat Opsyen Persaraan

Surat opsyen persaraan adalah dokumen yang memberikan pilihan kepada pekerja untuk memilih sama ada untuk terus bekerja atau memilih untuk bersara. Dokumen ini dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja yang telah mencapai usia persaraan atau memenuhi syarat-syarat persaraan tertentu.

Surat opsyen persaraan adalah penting kerana ia memberikan kebebasan kepada pekerja untuk membuat keputusan mengenai masa depan mereka. Ia juga memberikan kepastian kepada pekerja mengenai keadaan kewangan mereka selepas bersara.

Format Surat Opsyen Persaraan

Surat opsyen persaraan biasanya terdiri daripada beberapa bahagian seperti:

  1. Butir-butir peribadi pekerja, termasuk nama, nombor kad pengenalan, dan alamat;
  2. Tarikh dikeluarkan surat;
  3. Tarikh persaraan pekerja atau syarat-syarat persaraan yang telah dipenuhi;
  4. Pilihan untuk bersara atau terus bekerja;
  5. Butiran tentang faedah persaraan, termasuk jumlah wang yang akan diterima, tempoh pembayaran, dan sebagainya;
  6. Cara untuk membuat pilihan, sama ada dengan mengisi borang yang disediakan atau memberikan notis bertulis;
  7. Tempoh masa untuk membuat pilihan, jika ada;
  8. Butiran tentang tindakan yang akan diambil jika pekerja tidak membuat pilihan dalam tempoh yang ditetapkan.

Contoh Surat Opsyen Persaraan

Berikut adalah beberapa contoh surat opsyen persaraan:

Contoh 1

Tarikh: 1 Januari 2022

Encik Ali bin Ahmad
No. Kad Pengenalan: 800101-14-5678
Alamat: No. 10, Jalan Merdeka, 50480 Kuala Lumpur

Tuan,
Dengan hormatnya, saya merujuk kepada tarikh persaraan Encik Ali bin Ahmad pada 1 Februari 2022. Saya ingin memberitahu bahawa Encik Ali berhak untuk memilih sama ada untuk terus bekerja atau memilih untuk bersara pada tarikh tersebut.

Sehubungan dengan itu, saya ingin mengeluarkan surat opsyen persaraan kepada Encik Ali untuk memberikan pilihan tersebut. Encik Ali boleh memilih untuk terus bekerja dengan syarat-syarat yang diberikan atau memilih untuk bersara dengan faedah persaraan yang telah ditetapkan.

Sekiranya Encik Ali memilih untuk bersara, Encik Ali akan menerima faedah persaraan sebanyak RM 50,000. Faedah ini akan dibayar dalam tempoh 12 bulan bermula dari tarikh persaraan.

Encik Ali boleh membuat pilihan dengan mengisi borang yang disediakan dan menghantar kepada bahagian sumber manusia dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat ini dikeluarkan.

Sekiranya Encik Ali tidak membuat pilihan dalam tempoh yang ditetapkan, Encik Ali akan dianggap memilih untuk terus bekerja dan faedah persaraan tidak akan diberikan.

Terima kasih.

Sekian, yang benar,

Abdul Rahman bin Yusof
Pengurus Sumber Manusia

Contoh 2

Tarikh: 1 Januari 2022

Puan Siti binti Mohd Yusof
No. Kad Pengenalan: 900101-14-5678
Alamat: No. 5, Jalan Bakti, 50480 Kuala Lumpur

Tuan,
Dengan hormatnya, saya merujuk kepada syarat-syarat persaraan yang telah dipenuhi oleh Puan Siti binti Mohd Yusof. Saya ingin memberitahu bahawa Puan Siti berhak untuk memilih sama ada untuk terus bekerja atau memilih untuk bersara pada tarikh persaraan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, saya ingin mengeluarkan surat opsyen persaraan kepada Puan Siti untuk memberikan pilihan tersebut. Puan Siti boleh memilih untuk terus bekerja dengan syarat-syarat yang diberikan atau memilih untuk bersara dengan faedah persaraan yang telah ditetapkan.

Sekiranya Puan Siti memilih untuk bersara, Puan Siti akan menerima faedah persaraan sebanyak RM 80,000. Faedah ini akan dibayar dalam tempoh 24 bulan bermula dari tarikh persaraan.

Puan Siti boleh membuat pilihan dengan menghantar notis bertulis kepada bahagian sumber manusia dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat ini dikeluarkan.

Sekiranya Puan Siti tidak membuat pilihan dalam tempoh yang ditetapkan, Puan Siti akan dianggap memilih untuk terus bekerja dan faedah persaraan tidak akan diberikan.

Terima kasih.

Sekian, yang benar,

Abdul Rahman bin Yusof
Pengurus Sumber Manusia

Contoh 3

Tarikh: 1 Januari 2022

Encik Ahmad bin Hassan
No. Kad Pengenalan: 700101-14-5678
Alamat: No. 20, Jalan Sejahtera, 50480 Kuala Lumpur

Tuan,
Dengan hormatnya, saya merujuk kepada tarikh persaraan Encik Ahmad bin Hassan pada 1 Julai 2022. Saya ingin memberitahu bahawa Encik Ahmad berhak untuk memilih sama ada untuk terus bekerja atau memilih untuk bersara pada tarikh tersebut.

Sehubungan dengan itu, saya ingin mengeluarkan surat opsyen persaraan kepada Encik Ahmad untuk memberikan pilihan tersebut. Encik Ahmad boleh memilih untuk terus bekerja dengan syarat-syarat yang diberikan atau memilih untuk bersara dengan faedah persaraan yang telah ditetapkan.

Sekiranya Encik Ahmad memilih untuk bersara, Encik Ahmad akan menerima faedah persaraan sebanyak RM 100,000. Faedah ini akan dibayar dalam tempoh 36 bulan bermula dari tarikh persaraan.

Encik Ahmad boleh membuat pilihan dengan mengisi borang yang disediakan dan menghantar kepada bahagian sumber manusia dalam tempoh 60 hari dari tarikh surat ini dikeluarkan.

Sekiranya Encik Ahmad tidak membuat pilihan dalam tempoh yang ditetapkan, Encik Ahmad akan dianggap memilih untuk terus bekerja dan faedah persaraan tidak akan diberikan.

Terima kasih.

Sekian, yang benar,

Abdul Rahman bin Yusof
Pengurus Sumber Manusia

Contoh 4

Tarikh: 1 Januari 2022

Puan Wong Mei Ling
No. Kad Pengenalan: 850101-14-5678
Alamat: No. 15, Jalan Harmoni, 50480 Kuala Lumpur

Tuan,
Dengan hormatnya, saya ingin memberitahu bahawa Puan Wong Mei Ling telah mencapai usia persaraan pada 1 Januari 2022. Oleh itu, saya ingin mengeluarkan surat opsyen persaraan kepada Puan Wong Mei Ling untuk memberikan pilihan sama ada untuk terus bekerja atau memilih untuk bersara.

Puan Wong Mei Ling boleh memilih untuk