Surat pengesahan pelajar universiti adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh universiti sebagai pengesahan bahawa seseorang itu merupakan pelajar universiti yang sah. Dokumen ini biasanya diperlukan apabila pelajar tersebut memerlukan bukti pengesahan status pelajar semasa membuat permohonan untuk mengikuti kursus, mendapatkan pinjaman pelajaran atau untuk kegunaan lain yang berkaitan dengan status pelajar.

Format Surat Pengesahan Pelajar Universiti

Format surat pengesahan pelajar universiti biasanya mengikuti format surat rasmi yang standard. Surat ini hendaklah mengandungi butir-butir berikut:

  1. Tarikh pengeluaran surat
  2. Nama dan alamat universiti
  3. Nama pelajar
  4. Nombor pengenalan pelajar
  5. Program pengajian pelajar
  6. Tarikh mula pengajian
  7. Tarikh tamat pengajian
  8. Tandatangan dan cop rasmi universiti

Contoh Surat Pengesahan Pelajar Universiti

Berikut adalah beberapa contoh surat pengesahan pelajar universiti:

Contoh 1

Tarikh: 1 Januari 2022

Universiti Teknologi Malaysia
Alamat: Jalan Sultan Yahya Petra, 54100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Saya dengan ini mengesahkan bahawa Encik Ahmad bin Ali (No. Pengenalan: 930101-14-1234) merupakan pelajar universiti yang sah di Universiti Teknologi Malaysia. Encik Ahmad sedang mengikuti program Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) dan telah mula pengajian pada 1 September 2020. Tarikh tamat pengajian Encik Ahmad adalah pada 30 Jun 2024.

Tandatangan dan Cop Rasmi Universiti
Universiti Teknologi Malaysia

Contoh 2

Tarikh: 1 Januari 2022

Universiti Malaya
Alamat: Jalan Universiti, 50603 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Saya dengan ini mengesahkan bahawa Puan Siti Nurul Huda binti Abdullah (No. Pengenalan: 950101-08-5678) merupakan pelajar universiti yang sah di Universiti Malaya. Puan Siti Nurul Huda sedang mengikuti program Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Inggeris dan telah mula pengajian pada 1 September 2021. Tarikh tamat pengajian Puan Siti Nurul Huda adalah pada 30 Jun 2025.

Tandatangan dan Cop Rasmi Universiti
Universiti Malaya

Contoh 3

Tarikh: 1 Januari 2022

Universiti Sains Malaysia
Alamat: 11800 Gelugor, Pulau Pinang

Saya dengan ini mengesahkan bahawa Encik Muhammad bin Hassan (No. Pengenalan: 970101-12-9012) merupakan pelajar universiti yang sah di Universiti Sains Malaysia. Encik Muhammad sedang mengikuti program Sarjana Muda Perakaunan dan telah mula pengajian pada 1 September 2019. Tarikh tamat pengajian Encik Muhammad adalah pada 30 Jun 2023.

Tandatangan dan Cop Rasmi Universiti
Universiti Sains Malaysia

Contoh 4

Tarikh: 1 Januari 2022

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Alamat: Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Saya dengan ini mengesahkan bahawa Puan Nurul Ain binti Mohd Azmi (No. Pengenalan: 980101-10-2345) merupakan pelajar universiti yang sah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Puan Nurul Ain sedang mengikuti program Sarjana Muda Undang-Undang dan telah mula pengajian pada 1 September 2020. Tarikh tamat pengajian Puan Nurul Ain adalah pada 30 Jun 2024.

Tandatangan dan Cop Rasmi Universiti
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Kesimpulan

Surat pengesahan pelajar universiti adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh universiti sebagai pengesahan bahawa seseorang itu merupakan pelajar universiti yang sah. Dokumen ini penting untuk mendapatkan bukti pengesahan status pelajar semasa membuat permohonan untuk mengikuti kursus, mendapatkan pinjaman pelajaran atau untuk kegunaan lain yang berkaitan dengan status pelajar. Format surat pengesahan pelajar universiti hendaklah mengikuti format surat rasmi yang standard dan mengandungi butir-butir seperti tarikh pengeluaran surat, nama dan alamat universiti, nama pelajar, nombor pengenalan pelajar, program pengajian pelajar, tarikh mula pengajian dan tarikh tamat pengajian. Surat pengesahan pelajar universiti ini hendaklah disertakan dengan tandatangan dan cop rasmi universiti.