Surat pengesahan pendapatan daripada majikan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh majikan untuk menyatakan jumlah pendapatan yang diterima oleh pekerja. Dokumen ini biasanya diperlukan dalam pelbagai urusan seperti memohon pinjaman, memohon visa atau memohon bantuan kewangan. Surat pengesahan pendapatan ini sangat penting kerana ianya membuktikan pendapatan yang diterima oleh individu tersebut.

Format Surat Pengesahan Pendapatan Daripada Majikan

Surat pengesahan pendapatan daripada majikan biasanya mempunyai format yang standard. Ia mesti mengandungi maklumat berikut:

 • Nama dan alamat majikan
 • Nama dan alamat pekerja
 • Tarikh pengesahan
 • Jumlah pendapatan yang diterima oleh pekerja

Surat pengesahan pendapatan ini juga mesti disahkan oleh majikan dengan tandatangan dan cop rasmi syarikat.

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan Daripada Majikan

Berikut adalah beberapa contoh surat pengesahan pendapatan daripada majikan:

 1. Contoh 1:

  Tarikh: 1 Januari 2022

  Kepada: Pihak bank

  Dengan segala hormatnya, kami, ABC Sdn. Bhd. mengesahkan bahawa Encik Ahmad Bin Ali merupakan pekerja tetap di syarikat kami dengan gaji bulanan sebanyak RM3,500.00. Kami juga mengesahkan bahawa beliau telah berkhidmat dengan syarikat kami selama 3 tahun.

  Sekian, terima kasih.

  Yang benar,

  (Tandatangan)

  Encik Mohd Bin Abdullah

  Pengurus

 2. Contoh 2:

  Tarikh: 1 Januari 2022

  Kepada: Pihak immigration

  Dengan segala hormatnya, kami, XYZ Sdn. Bhd. mengesahkan bahawa Encik Aziz Bin Ahmad merupakan pekerja tetap di syarikat kami dengan gaji bulanan sebanyak RM4,500.00. Kami juga mengesahkan bahawa beliau telah berkhidmat dengan syarikat kami selama 2 tahun.

  Sekian, terima kasih.

  Yang benar,

  (Tandatangan)

  Puan Nor Aini Binti Kamal

  Pengurus Sumber Manusia

 3. Contoh 3:

  Tarikh: 1 Januari 2022

  Kepada: Pihak Pusat Zakat

  Dengan segala hormatnya, kami, LMN Sdn. Bhd. mengesahkan bahawa Encik Ali Bin Hassan merupakan pekerja tetap di syarikat kami dengan gaji bulanan sebanyak RM2,500.00. Kami juga mengesahkan bahawa beliau telah berkhidmat dengan syarikat kami selama 1 tahun.

  Sekian, terima kasih.

  Yang benar,

  (Tandatangan)

  Cik Siti Binti Ahmad

  Pengurus Kewangan

 4. Contoh 4:

  Tarikh: 1 Januari 2022

  Kepada: Pihak Kementerian Kewangan

  Dengan segala hormatnya, kami, OPQ Sdn. Bhd. mengesahkan bahawa Puan Fatimah Binti Yusof merupakan pekerja tetap di syarikat kami dengan gaji bulanan sebanyak RM6,000.00. Kami juga mengesahkan bahawa beliau telah berkhidmat dengan syarikat kami selama 5 tahun.

  Sekian, terima kasih.

  Yang benar,

  (Tandatangan)

  Encik Mohd Aziz Bin Mat

  Pengurus Kanan

Kesimpulan

Surat pengesahan pendapatan daripada majikan sangat penting dalam pelbagai urusan seperti memohon pinjaman, memohon visa atau memohon bantuan kewangan. Oleh itu, individu harus memastikan bahawa dokumen ini dikeluarkan oleh majikan dengan format yang standard dan disahkan dengan tandatangan dan cop rasmi syarikat.