Pengertian Surat Pengurangan Bayaran MARA

Surat Pengurangan Bayaran MARA adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk memberi keistimewaan kepada pelajar yang menghadapi kesulitan kewangan dalam membayar bayaran MARA. Surat ini dikeluarkan untuk memberi bantuan kewangan kepada pelajar yang tidak mampu membayar bayaran MARA secara penuh.

Format Surat Pengurangan Bayaran MARA

Surat Pengurangan Bayaran MARA harus dibuat secara formal dan mengikuti format yang telah ditetapkan oleh MARA. Format surat ini terdiri daripada: 1. Tajuk surat - Tajuk surat perlu jelas dan padat untuk memberikan gambaran mengenai kandungan surat. 2. Alamat penerima - Alamat penerima surat perlu lengkap dan tepat supaya surat dapat sampai kepada penerima dengan mudah. 3. Tarikh - Tarikh penulisan surat perlu dinyatakan dengan jelas dan lengkap. 4. Perincian bayaran - Perincian bayaran yang perlu dikurangkan perlu dinyatakan dengan jelas dan tepat. 5. Alasan permohonan - Alasan permohonan perlu dinyatakan secara jelas dan tepat supaya permohonan dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya. 6. Tandatangan dan nama penuh - Surat perlu ditandatangani oleh pelajar yang mengajukan permohonan dan nama penuh perlu dinyatakan dengan jelas.

Contoh Surat Pengurangan Bayaran MARA

Contoh 1: Tuan/Puan Pengarah, Majlis Amanah Rakyat (MARA), Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur. Tuan/Puan, Permohonan Pengurangan Bayaran MARA Saya, Ahmad bin Abdullah, pelajar MARA dari Kolej MARA Kuala Lumpur, dengan ini merujuk kepada Surat MARA/KA/2018/001 yang bertarikh 2 Januari 2018 mengenai bayaran yuran pengajian. Saya ingin memohon pengurangan bayaran MARA kerana menghadapi kesulitan kewangan dan tidak mampu membayar bayaran secara penuh. Saya ingin memohon pengurangan bayaran sebanyak RM2,000 daripada jumlah bayaran yang ditetapkan. Saya berharap agar permohonan saya ini dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya. Saya bersedia memberikan dokumen yang diperlukan untuk menyokong permohonan ini. Sekian, terima kasih. Yang benar, Ahmad bin Abdullah Pelajar MARA Kolej MARA Kuala Lumpur Contoh 2: Tuan/Puan Pengarah, Majlis Amanah Rakyat (MARA), Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur. Tuan/Puan, Permohonan Pengurangan Bayaran MARA Saya, Nurul binti Ali, pelajar MARA dari Kolej MARA Seremban, dengan ini merujuk kepada Surat MARA/KA/2018/002 yang bertarikh 3 Januari 2018 mengenai bayaran yuran pengajian. Saya ingin memohon pengurangan bayaran MARA kerana keluarga saya menghadapi masalah kewangan akibat kehilangan sumber pendapatan. Saya ingin memohon pengurangan bayaran sebanyak RM3,000 daripada jumlah bayaran yang ditetapkan. Saya bersedia memberikan dokumen yang diperlukan untuk menyokong permohonan ini. Sekian, terima kasih. Yang benar, Nurul binti Ali Pelajar MARA Kolej MARA Seremban Contoh 3: Tuan/Puan Pengarah, Majlis Amanah Rakyat (MARA), Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur. Tuan/Puan, Permohonan Pengurangan Bayaran MARA Saya, Muhammad bin Ismail, pelajar MARA dari Kolej MARA Alor Setar, dengan ini merujuk kepada Surat MARA/KA/2018/003 yang bertarikh 4 Januari 2018 mengenai bayaran yuran pengajian. Saya ingin memohon pengurangan bayaran MARA kerana keluarga saya menghadapi masalah kewangan akibat kecederaan ayah saya dalam kemalangan jalan raya. Saya ingin memohon pengurangan bayaran sebanyak RM4,000 daripada jumlah bayaran yang ditetapkan. Saya bersedia memberikan dokumen yang diperlukan untuk menyokong permohonan ini. Sekian, terima kasih. Yang benar, Muhammad bin Ismail Pelajar MARA Kolej MARA Alor Setar Contoh 4: Tuan/Puan Pengarah, Majlis Amanah Rakyat (MARA), Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur. Tuan/Puan, Permohonan Pengurangan Bayaran MARA Saya, Siti binti Yusof, pelajar MARA dari Kolej MARA Kota Kinabalu, dengan ini merujuk kepada Surat MARA/KA/2018/004 yang bertarikh 5 Januari 2018 mengenai bayaran yuran pengajian. Saya ingin memohon pengurangan bayaran MARA kerana keluarga saya menghadapi masalah kewangan akibat kehilangan pekerjaan ayah saya. Saya ingin memohon pengurangan bayaran sebanyak RM5,000 daripada jumlah bayaran yang ditetapkan. Saya bersedia memberikan dokumen yang diperlukan untuk menyokong permohonan ini. Sekian, terima kasih. Yang benar, Siti binti Yusof Pelajar MARA Kolej MARA Kota Kinabalu

Kesimpulan

Surat Pengurangan Bayaran MARA adalah cara yang baik untuk mendapatkan bantuan kewangan bagi pelajar yang menghadapi kesulitan kewangan. Pelajar yang ingin memohon surat ini perlu mengikuti format yang telah ditetapkan dan memberikan alasan yang jelas dan tepat. MARA akan mempertimbangkan permohonan dengan sewajarnya dan memberikan keputusan yang terbaik untuk semua pihak.