Surat perletakan jawatan adalah surat yang digunakan untuk memberitahu pihak yang berwajib bahawa seseorang individu akan melepaskan jawatannya dalam masa yang ditentukan. Salah satu jenis surat perletakan jawatan ialah surat perletakan jawatan 1 minggu. Surat ini biasanya digunakan apabila seseorang ingin melepaskan jawatannya dalam tempoh seminggu.

Format Surat Perletakan Jawatan 1 Minggu

Surat perletakan jawatan 1 minggu biasanya mengandungi maklumat seperti:

  • Nama penuh individu
  • Jawatan yang dipegang
  • Tarikh surat ditulis
  • Tarikh akhir bekerja
  • Alasan melepaskan jawatan
  • Ucapan terima kasih

Contoh format surat perletakan jawatan 1 minggu:

Tarikh: DD/MM/YYYY

Kepada:
Nama Penuh Ketua Jabatan
Jabatan yang DiPegang
Nama Syarikat
Alamat Syarikat

Tuan/Puan,

2. Saya, [Nama Penuh], ingin melepaskan jawatan sebagai [Jawatan yang DiPegang] dalam tempoh seminggu bermula dari tarikh surat ini dihantar kepada Tuan/Puan. Tarikh akhir bekerja saya adalah pada [Tarikh Akhir Bekerja].

3. Saya berasa amat berterima kasih kepada Tuan/Puan dan pihak syarikat atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berkhidmat di sini. Saya berharap agar Tuan/Puan dapat memahami keputusan yang saya buat dan saya akan menyediakan laporan akhir tugas sebelum meninggalkan pekerjaan.

4. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan/Puan dan pihak syarikat atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan kepada saya selama ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
[Nama Penuh]

Contoh Surat Perletakan Jawatan 1 Minggu

Berikut adalah contoh surat perletakan jawatan 1 minggu:

Tarikh: 01/01/2022

Kepada:
Nama Penuh Ketua Jabatan
Jabatan yang DiPegang
ABC Sdn Bhd
No. 123, Jalan ABC
12345 Kuala Lumpur

Tuan/Puan,

2. Saya, Ahmad bin Ali, ingin melepaskan jawatan sebagai Eksekutif Pemasaran dalam tempoh seminggu bermula dari tarikh surat ini dihantar kepada Tuan/Puan. Tarikh akhir bekerja saya adalah pada 07/01/2022.

3. Saya berasa amat berterima kasih kepada Tuan/Puan dan pihak syarikat atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berkhidmat di sini. Saya berharap agar Tuan/Puan dapat memahami keputusan yang saya buat dan saya akan menyediakan laporan akhir tugas sebelum meninggalkan pekerjaan.

4. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan/Puan dan pihak syarikat atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan kepada saya selama ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
Ahmad bin Ali

Kesimpulan

Surat perletakan jawatan 1 minggu adalah surat yang digunakan untuk memberitahu pihak yang berwajib bahawa seseorang individu akan melepaskan jawatannya dalam masa yang ditentukan. Surat ini biasanya mengandungi nama penuh individu, jawatan yang dipegang, tarikh surat ditulis, tarikh akhir bekerja, alasan melepaskan jawatan, dan ucapan terima kasih. Contoh format surat perletakan jawatan 1 minggu telah diberikan dan dapat digunakan sebagai panduan apabila ingin menulis surat tersebut.