Surat perletakan jawatan notis sebulan adalah surat yang digunakan untuk memberi notis kepada majikan tentang niat seseorang untuk meletakkan jawatan dalam masa sebulan. Surat ini biasanya ditulis oleh pekerja yang ingin meletakkan jawatan dari pekerjaannya.

Pengertian Surat Perletakan Jawatan Notis Sebulan

Surat perletakan jawatan notis sebulan adalah surat yang memberikan notis kepada majikan tentang keinginan seseorang untuk meletakkan jawatan dalam masa sebulan. Surat ini perlu ditulis dengan jelas dan menyeluruh, menyatakan niat seseorang untuk meletakkan jawatan dan tarikh akhir tempoh notis.

Format Surat Perletakan Jawatan Notis Sebulan

Surat perletakan jawatan notis sebulan biasanya mempunyai format yang sama seperti surat rasmi lain. Format yang biasa digunakan adalah seperti berikut:

  1. Tarikh
  2. Nama majikan
  3. Alamat majikan
  4. Tajuk surat
  5. Isi surat
  6. Tarikh akhir tempoh notis
  7. Tandatangan

Dalam isi surat, seseorang perlu memberitahu majikan tentang niat untuk meletakkan jawatan serta tarikh akhir tempoh notis. Seseorang juga boleh menyatakan sebab-sebab mengapa dia ingin meletakkan jawatan.

Contoh Surat Perletakan Jawatan Notis Sebulan

Berikut adalah contoh surat perletakan jawatan notis sebulan:

Tarikh: 1 Januari 2022

Nama Majikan: ABC Sdn Bhd

Alamat Majikan: 123 Jalan ABC, 12345 Kuala Lumpur

Tajuk Surat: Surat Perletakan Jawatan Notis Sebulan

Isi Surat:

Saya, Jane Doe, ingin memberitahu bahawa saya berniat untuk meletakkan jawatan sebagai Eksekutif Jualan di ABC Sdn Bhd dalam masa sebulan. Saya berterima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya di syarikat ini dan saya menghargai pengalaman yang saya perolehi sepanjang tempoh saya bekerja di sini.

Sebab-sebab saya ingin meletakkan jawatan adalah disebabkan oleh keperluan peribadi saya yang tidak dapat dielakkan. Saya akan membantu dalam proses peralihan kerja serta memastikan bahawa semua tugasan saya dilaksanakan dengan sempurna sepanjang tempoh notis. Tarikh akhir tempoh notis saya adalah pada 1 Februari 2022.

Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak syarikat dan saya berharap agar syarikat ini terus maju dan berkembang.

Tarikh Akhir Tempoh Notis: 1 Februari 2022

Tandatangan:

[Tandatangan]

[Nama Penuh]

Kesimpulan

Surat perletakan jawatan notis sebulan adalah surat yang digunakan untuk memberi notis kepada majikan tentang niat seseorang untuk meletakkan jawatan dalam masa sebulan. Surat ini perlu ditulis dengan jelas dan menyeluruh, menyatakan niat seseorang untuk meletakkan jawatan dan tarikh akhir tempoh notis. Dalam surat, seseorang boleh menyatakan sebab-sebab mengapa dia ingin meletakkan jawatan. Format surat perletakan jawatan notis sebulan biasanya sama seperti surat rasmi lain.