Surat rasmi rayuan asrama adalah surat formal yang digunakan oleh pelajar untuk memohon kebenaran untuk menetap di asrama sekolah. Surat rasmi ini biasanya diperlukan apabila pelajar ingin menetap di asrama walaupun tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Pengertian Surat Rasmi Rayuan Asrama

Surat rasmi rayuan asrama adalah surat rasmi yang ditulis oleh pelajar untuk memohon kebenaran untuk menetap di asrama walaupun tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Surat ini biasanya diperlukan apabila pelajar mempunyai keperluan khusus seperti jarak rumah yang jauh atau masalah keluarga.

Format Surat Rasmi Rayuan Asrama

Surat rasmi rayuan asrama perlu ditulis dengan format yang betul untuk memudahkan pihak sekolah dalam memproses permohonan. Format yang betul untuk surat rasmi rayuan asrama adalah seperti berikut:

  1. Tajuk surat
  2. Nama penerima surat
  3. Nama pengirim surat
  4. Tarikh surat ditulis
  5. Isi surat
  6. Tandatangan pengirim surat

Contoh Surat Rasmi Rayuan Asrama

Contoh surat rasmi rayuan asrama yang betul dan lengkap adalah seperti berikut:

Tajuk Surat: Permohonan Rayuan Asrama

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon kebenaran untuk menetap di asrama sekolah walaupun tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Saya mempunyai keperluan khusus kerana jarak rumah saya yang jauh dan saya tidak mempunyai kenderaan sendiri untuk ke sekolah setiap hari. Saya juga mempunyai masalah keluarga yang menyebabkan saya tidak dapat menetap di rumah sendiri.

Saya berharap agar pihak sekolah dapat mempertimbangkan permohonan saya dan memberikan kebenaran untuk menetap di asrama sekolah.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan

Nama Pelajar

Contoh Surat Rasmi Rayuan Asrama (2)

Tajuk Surat: Permohonan Rayuan Asrama

Tuan/Puan,

Saya, pelajar Tingkatan 4 di sekolah ini, dengan segala hormatnya memohon kebenaran untuk menetap di asrama sekolah walaupun tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Selama ini, saya menetap di asrama tetapi saya diberitahu bahawa saya tidak memenuhi syarat kelayakan untuk menetap di asrama pada tahun hadapan. Saya mempunyai keperluan khusus kerana jarak rumah saya yang jauh dan saya tidak mempunyai kenderaan sendiri untuk ke sekolah setiap hari. Saya juga mempunyai masalah keluarga yang menyebabkan saya tidak dapat menetap di rumah sendiri.

Saya berharap agar pihak sekolah dapat mempertimbangkan permohonan saya dan memberikan kebenaran untuk menetap di asrama sekolah. Saya berjanji untuk mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan

Nama Pelajar

Contoh Surat Rasmi Rayuan Asrama (3)

Tajuk Surat: Permohonan Rayuan Asrama

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon kebenaran untuk menetap di asrama sekolah walaupun tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Saya mempunyai keperluan khusus kerana masalah kesihatan yang menyebabkan saya perlu berdekatan dengan sekolah. Saya juga mempunyai masalah keluarga yang menyebabkan saya tidak dapat menetap di rumah sendiri.

Saya berharap agar pihak sekolah dapat mempertimbangkan permohonan saya dan memberikan kebenaran untuk menetap di asrama sekolah. Saya berjanji untuk mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan

Nama Pelajar

Contoh Surat Rasmi Rayuan Asrama (4)

Tajuk Surat: Permohonan Rayuan Asrama

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon kebenaran untuk menetap di asrama sekolah walaupun tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Saya mempunyai keperluan khusus kerana saya terlibat dalam aktiviti kokurikulum yang memerlukan saya untuk berada di sekolah pada waktu petang dan malam. Saya juga mempunyai masalah keluarga yang menyebabkan saya tidak dapat menetap di rumah sendiri.

Saya berharap agar pihak sekolah dapat mempertimbangkan permohonan saya dan memberikan kebenaran untuk menetap di asrama sekolah. Saya berjanji untuk mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan

Nama Pelajar

Kesimpulan

Surat rasmi rayuan asrama adalah surat formal yang digunakan oleh pelajar untuk memohon kebenaran untuk menetap di asrama sekolah walaupun tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Surat rasmi ini perlu ditulis dengan format yang betul dan lengkap untuk memudahkan pihak sekolah dalam memproses permohonan. Contoh surat rasmi rayuan asrama boleh digunakan sebagai panduan untuk menulis surat rasmi yang betul dan lengkap.