Surat rasmi rayuan masuk asrama adalah surat yang ditulis oleh pelajar kepada pihak pengurusan asrama untuk memohon kelulusan bagi menginap di asrama. Surat ini biasanya ditulis apabila pelajar gagal mendapatkan tempat di asrama pada permohonan sebelumnya. Tujuan surat ini adalah untuk memohon agar pelajar diberi kelulusan untuk menginap di asrama agar dapat memudahkan mereka dalam menjalankan aktiviti akademik dan tidak membebankan keluarga dengan kos pengangkutan harian.

Format Surat Rasmi Rayuan Masuk Asrama

Setiap surat rasmi mempunyai format yang tertentu untuk dipatuhi. Berikut adalah format yang perlu diikuti dalam penulisan surat rasmi rayuan masuk asrama:

 1. Tarikh: Tuliskan tarikh penulisan surat ini di sudut kanan atas surat.
 2. Alamat: Tuliskan alamat dan nama penerima surat di bahagian atas surat.
 3. Perihal: Tuliskan perihal surat iaitu “Permohonan Rayuan Masuk Asrama”.
 4. Salam Pembuka: Gunakan salam pembuka yang sesuai seperti “Yang Berhormat”, “Tuan/Puan”, atau “Kepada YBhg.”.
 5. Isi Surat: Terangkan sebab-sebab mengapa anda ingin mendapatkan kelulusan masuk asrama dan sertakan bukti-bukti yang menyokong rayuan anda. Pastikan isi surat ini ringkas dan padat.
 6. Salam Penutup: Gunakan salam penutup yang sesuai seperti “Sekian”, “Terima Kasih” atau “Hormat Kami”.
 7. Tandatangan: Tandatangan surat dan tuliskan nama penuh di bawah tandatangan.

Contoh Surat Rasmi Rayuan Masuk Asrama

Berikut adalah contoh-contoh surat rasmi rayuan masuk asrama:

Contoh 1

Tarikh: 21 Januari 2022

Jabatan Pengurusan Asrama
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Skudai
Johor

Perihal: Permohonan Rayuan Masuk Asrama

Yang Berhormat,

Saya, Nurul Afiqah binti Azman, pelajar tahun pertama di Universiti Teknologi Malaysia, merayu untuk diberi kelulusan menginap di asrama. Saya memohon maaf kerana permohonan saya sebelum ini tidak berjaya. Saya mempunyai beberapa sebab untuk memohon kelulusan ini:

 1. Saya tinggal di kampung yang jauh dari universiti dan ia memakan masa lebih kurang dua jam untuk sampai ke kampus setiap harinya.
 2. Saya mempunyai masalah kesihatan di mana saya memerlukan keadaan yang selesa dan bersih untuk menjaga kesihatan saya.
 3. Saya perlu mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum dan program-program di kampus yang diadakan pada waktu petang dan malam.

Saya bersedia untuk mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan asrama dan akan menjaga kebersihan dan keselesaan bilik saya. Saya berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan rayuan saya ini. Sekian, terima kasih.

“Yang Benar,
Nurul Afiqah binti Azman”

Contoh 2

Tarikh: 21 Januari 2022

Jabatan Pengurusan Asrama
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur

Perihal: Permohonan Rayuan Masuk Asrama

Kepada YBhg.,

Saya, Ahmad bin Yusof, pelajar tahun keempat di Universiti Malaya, merayu untuk diberi kelulusan menginap di asrama. Saya mempunyai beberapa sebab untuk memohon kelulusan ini:

 1. Saya mempunyai projek kajian selama tiga bulan dan memerlukan keadaan yang tenang dan selesa untuk menjalankan kajian saya.
 2. Saya mempunyai masalah kewangan dan tidak mampu untuk menyewa rumah sewa atau membeli kereta untuk pergi ke kampus setiap hari.
 3. Saya memerlukan akses yang mudah ke perpustakaan dan makmal komputer di kampus.

Saya berjanji untuk mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan asrama dan akan menjaga kebersihan dan keselesaan bilik saya. Saya berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan rayuan saya ini. Sekian, terima kasih.

“Hormat Kami,
Ahmad bin Yusof”

Contoh 3

Tarikh: 21 Januari 2022

Jabatan Pengurusan Asrama
Universiti Sains Malaysia
11800 USM Pulau Pinang

Perihal: Permohonan Rayuan Masuk Asrama

Tuan/Puan,

Saya, Sarah binti Abdullah, pelajar tahun ketiga di Universiti Sains Malaysia, merayu untuk diberi kelulusan menginap di asrama. Saya mempunyai beberapa sebab untuk memohon kelulusan ini:

 1. Saya memerlukan akses mudah ke kampus kerana saya mengambil kursus yang memerlukan kehadiran pada waktu petang dan malam.
 2. Saya mempunyai masalah kesihatan di mana saya memerlukan keadaan yang bersih dan selesa untuk menjaga kesihatan saya.
 3. Saya tinggal jauh dari kampus dan memerlukan tempat yang selamat untuk tinggal.

Saya berjanji untuk mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan asrama dan akan menjaga kebersihan dan keselesaan bilik saya. Saya berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan rayuan saya ini. Sekian, terima kasih.

“Sekian,
Sarah binti Abdullah”

Contoh 4

Tarikh: 21 Januari 2022

Jabatan Pengurusan Asrama
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang

Perihal: Permohonan Rayuan Masuk Asrama

Tuan/Puan,

Saya, Muhammad bin Ali, pelajar tahun kedua di Universiti Putra Malaysia, merayu untuk diberi kelulusan menginap di asrama. Saya mempunyai beberapa sebab untuk memohon kelulusan ini:

 1. Saya mempunyai masalah kesihatan di mana saya memerlukan keadaan yang bersih dan selesa untuk menjaga kesihatan saya.
 2. Saya mempunyai masalah kewangan dan tidak mampu untuk menyewa rumah sewa atau membeli kereta untuk pergi ke kampus setiap hari.
 3. Saya memerlukan akses mudah ke kampus kerana saya mengambil kursus yang memerlukan kehadiran pada waktu petang dan malam.

Saya berjanji untuk mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan asrama dan akan menjaga kebersihan dan keselesaan bilik saya. Saya berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan rayuan saya ini. Sekian, terima kasih.

“Hormat Kami,
Muhammad bin Ali”

Kesimpulan

Surat rasmi rayuan masuk asrama adalah surat yang ditulis oleh pelajar