Pengertian Surat Tawaran IKBN

Surat Tawaran IKBN atau Institut Kemahiran Belia Negara adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak IKBN kepada pelajar yang telah berjaya melalui proses pemilihan untuk menerima tawaran untuk mengikuti kursus di IKBN. Surat ini berisi maklumat penting mengenai kursus yang dipilih, tarikh mula dan tamat kursus, serta syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pelajar semasa mengikuti kursus di IKBN.

Format Surat Tawaran IKBN

Surat Tawaran IKBN biasanya dihantar melalui surat rasmi dari pihak IKBN. Surat ini biasanya mempunyai format yang seragam dan memuatkan maklumat-maklumat yang penting. Format surat tawaran IKBN yang biasa digunakan adalah seperti berikut: 1. Tajuk surat 2. Tanggal surat 3. Nama pelajar 4. Alamat pelajar 5. Nama kursus 6. Tarikh mula dan tamat kursus 7. Syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pelajar 8. Tandatangan dan cap pihak IKBN

Contoh Surat Tawaran IKBN

Berikut adalah contoh surat tawaran IKBN yang biasa digunakan oleh pihak IKBN:

Tarikh: [Tanggal Surat]

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, kami ingin memaklumkan bahawa tuan/puan telah berjaya dipilih untuk mengikuti kursus [Nama Kursus] di Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) pada tarikh [Tarikh Mula Kursus] hingga [Tarikh Tamat Kursus].

Kami ingin menegaskan bahawa tuan/puan perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh IKBN semasa mengikuti kursus, antaranya:

1. Kehadiran ke semua kelas dan tidak membolos tanpa alasan yang munasabah.

2. Menjaga disiplin dan tata tertib di dalam kampus IKBN.

3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pensyarah dengan sempurna.

4. Tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang bertentangan dengan undang-undang negara.

Berikut adalah senarai dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa mendaftar di IKBN:

1. Fotokopi Kad Pengenalan

2. Fotokopi Sijil Pelajaran

3. Pasport saiz gambar terbaru

4. Surat pengesahan pekerjaan ibu/bapa/penjaga

Sekiranya tuan/puan bersetuju untuk mengikuti kursus di IKBN, sila mengisi dan mengembalikan borang yang disediakan dengan segera. Jika terdapat sebarang pertanyaan atau kekeliruan, sila hubungi kami di talian [Nombor Telefon] atau emel [Alamat Emel].

Sekian, terima kasih.

“Bersama Membina Generasi Harapan”

Tandatangan,

Cap Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)

Kesimpulan

Surat Tawaran IKBN adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak IKBN kepada pelajar yang telah berjaya melalui proses pemilihan untuk menerima tawaran untuk mengikuti kursus di IKBN. Surat ini mempunyai format yang seragam dan memuatkan maklumat-maklumat penting mengenai kursus yang dipilih, tarikh mula dan tamat kursus, serta syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pelajar semasa mengikuti kursus di IKBN. Pelajar yang menerima surat tawaran ini perlu mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak IKBN agar dapat menamatkan kursus dengan jayanya.