Surat Pelepasan Cukai: Pengertian, Format, Dan Contoh

Surat pelepasan cukai adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk memberikan izin pada suatu barang untuk dikeluarkan dari kawasan pabean tanpa membayar cukai. Surat pelepasan cukai ini diberikan pada saat barang tersebut telah dilakukan proses impor dan telah membayar cukai. Format Surat Pelepasan Cukai Surat pelepasan cukai memiliki format yang standar dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Berikut adalah format surat pelepasan cukai yang umum digunakan:...