Surat Hibah Dalam Islam: Pengertian, Format, Dan Contoh

Dalam Islam, hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan kebajikan yang dianjurkan. Hibah dapat diartikan sebagai pemberian harta secara sukarela oleh seorang pemberi kepada penerima tanpa ada unsur balasan atau imbalan yang diharapkan. Surat hibah dalam Islam merupakan bukti tertulis dari pemberian harta tersebut. Artikel ini akan membahas pengertian, format, dan contoh surat hibah dalam Islam. Pengertian Surat Hibah dalam Islam Surat hibah adalah dokumen tertulis yang berisi pernyataan pemberian harta secara sukarela oleh seorang pemberi kepada penerima tanpa unsur balasan atau imbalan yang diharapkan....