Surat Pengesahan Kehadiran Temuduga: Pengertian, Format, Dan Contoh

Surat pengesahan kehadiran temuduga adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh majikan atau pihak yang mengadakan temuduga sebagai bukti bahawa seseorang calon telah hadir ke sesi temuduga tersebut. Surat ini sangat penting bagi calon yang telah menghadiri temuduga kerana ia boleh digunakan sebagai rujukan untuk permohonan kerja atau tuntutan insentif daripada majikan. Format Surat Pengesahan Kehadiran Temuduga Surat pengesahan kehadiran temuduga hendaklah mempunyai format yang kemas dan mudah dibaca. Berikut adalah format yang boleh diikuti:...

Surat Pengesahan Kehadiran Pekerja

Surat pengesahan kehadiran pekerja merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bukti kehadiran seorang pekerja di tempat kerja. Surat pengesahan kehadiran pekerja ini biasanya dibutuhkan oleh pekerja untuk berbagai keperluan seperti klaim tunjangan, pengajuan cuti, dan lain sebagainya. Format Surat Pengesahan Kehadiran Pekerja Format surat pengesahan kehadiran pekerja terdiri dari beberapa elemen yang harus diisi dengan benar dan jelas. Berikut ini adalah format surat pengesahan kehadiran pekerja: Nama lengkap perusahaan Alamat perusahaan Nomor telepon perusahaan Nomor fax perusahaan Nama dan jabatan pejabat yang berwenang di perusahaan Nama lengkap pekerja Nomor induk kependudukan (NIK) pekerja Jabatan pekerja Tanggal masuk pekerja Tanggal surat pengesahan kehadiran pekerja dikeluarkan Tanggal berakhirnya kontrak kerja (jika ada) Contoh Surat Pengesahan Kehadiran Pekerja Berikut ini adalah beberapa contoh surat pengesahan kehadiran pekerja yang bisa dijadikan referensi:...