Surat Pelantikan Jawatankuasa Kewangan Sekolah

Setiap sekolah memerlukan sebuah jawatankuasa kewangan yang bertanggungjawab dalam menguruskan kewangan sekolah. Oleh itu, surat pelantikan jawatankuasa kewangan sekolah adalah penting untuk menetapkan peranan dan tanggungjawab anggota jawatankuasa secara rasmi. Pengertian Surat Pelantikan Jawatankuasa Kewangan Sekolah Surat pelantikan jawatankuasa kewangan sekolah adalah surat rasmi yang dikeluarkan oleh pengarah atau pihak pentadbiran sekolah untuk menetapkan peranan dan tanggungjawab anggota jawatankuasa kewangan. Surat ini perlu diterima oleh semua anggota jawatankuasa kewangan sebagai pengesahan dan pengiktirafan mereka sebagai anggota jawatankuasa kewangan secara rasmi....