Surat Pelantikan Pengerusi Syarikat: Pengertian, Format, Dan Contoh

Surat pelantikan pengerusi syarikat merupakan dokumen yang penting dalam dunia perniagaan. Dokumen ini mengandungi maklumat mengenai siapa yang ditunjuk sebagai pengerusi syarikat dan tarikh pelantikannya. Surat pelantikan ini juga memberikan kuasa kepada penerima surat untuk memimpin dan menguruskan syarikat. Pengertian Surat Pelantikan Pengerusi Syarikat Surat pelantikan pengerusi syarikat adalah dokumen rasmi yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk memimpin syarikat. Dokumen ini mengandungi maklumat mengenai siapa yang ditunjuk sebagai pengerusi syarikat dan tarikh pelantikannya....