Surat Amaran Secara Pentadbiran

Surat amaran secara pentadbiran adalah salah satu cara untuk mengingatkan seseorang tentang tindakan atau perilaku yang tidak diingini di tempat kerja. Surat ini biasanya dikeluarkan oleh majikan atau pihak atasan kepada pekerja yang melanggar peraturan atau tidak memenuhi prestasi kerja yang diharapkan. Pengertian Surat Amaran Secara Pentadbiran Surat amaran secara pentadbiran merupakan salah satu instrumen penting dalam pengurusan sumber manusia. Tujuannya adalah untuk mengingatkan pekerja tentang tindakan atau perilaku yang tidak diingini dan memberikan peluang kepada pekerja untuk memperbaiki diri sebelum tindakan selanjutnya diambil....