Surat Permohonan Urus Perpanjangan Kapal

Surat permohonan urus perpanjangan kapal adalah surat permohonan yang diajukan oleh pemilik atau pengguna kapal untuk memperpanjang masa berlaku dokumen kapal. Dokumen kapal yang harus diperpanjang meliputi Surat Tanda Daftar Kapal (STDK), Sertifikat Kelaikan Kapal (SKK), Sertifikat Jaminan Pemeliharaan Kapal (SJP), dan Sertifikat Jaminan Mutu (SJM). Format Surat Permohonan Urus Perpanjangan Kapal Berikut ini adalah format surat permohonan urus perpanjangan kapal yang benar: [Nama Perusahaan/Individu Pemilik Kapal] [Alamat Perusahaan/Individu Pemilik Kapal]...