Surat Opsyen Persaraan: Pengertian, Format, Dan Contohnya

Surat opsyen persaraan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja yang telah mencapai usia persaraan atau memenuhi syarat-syarat persaraan tertentu. Dokumen ini memberikan pilihan kepada pekerja untuk memilih sama ada untuk terus bekerja atau memilih untuk bersara. Pengertian Surat Opsyen Persaraan Surat opsyen persaraan adalah dokumen yang memberikan pilihan kepada pekerja untuk memilih sama ada untuk terus bekerja atau memilih untuk bersara. Dokumen ini dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja yang telah mencapai usia persaraan atau memenuhi syarat-syarat persaraan tertentu....