Surat Perletakan Jawatan Setiausaha Kelab: Pengertian, Format, Dan Contoh

Surat perletakan jawatan setiausaha kelab merupakan surat resmi yang digunakan oleh seorang setiausaha kelab untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Surat ini biasanya disampaikan kepada pengurus kelab atau komite pengurusan kelab sebagai tanda kesediaan untuk melepaskan tanggungjawab sebagai setiausaha kelab. Surat ini juga digunakan untuk memberitahu pihak yang berkenaan tentang alasan mengapa setiausaha kelab mengundurkan diri. Format Surat Perletakan Jawatan Setiausaha Kelab Surat perletakan jawatan setiausaha kelab biasanya disusun dalam format surat rasmi yang terdiri daripada:...

Surat Pelantikan Setiausaha Jkkk

Berbagai macam organisasi dalam masyarakat memerlukan adanya pengurus yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan organisasi. Salah satu organisasi yang ada di Indonesia adalah JKKK (Jaringan Kerja Kesejahteraan Keluarga), dimana setiap kelurahan atau desa harus memiliki satu JKKK. Peran dari JKKK adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan keluarga di lingkungan sekitar. Sebagai sebuah organisasi, JKKK memerlukan adanya satu orang yang ditunjuk sebagai Setiausaha JKKK. Pengertian Surat Pelantikan Setiausaha JKKK Surat Pelantikan Setiausaha JKKK adalah surat yang diberikan oleh Ketua JKKK atau pejabat yang berwenang dalam organisasi JKKK untuk menunjuk seseorang sebagai Setiausaha JKKK....