Surat Pengesahan Kehadiran Temuduga: Pengertian, Format, Dan Contoh

Surat pengesahan kehadiran temuduga adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh majikan atau pihak yang mengadakan temuduga sebagai bukti bahawa seseorang calon telah hadir ke sesi temuduga tersebut. Surat ini sangat penting bagi calon yang telah menghadiri temuduga kerana ia boleh digunakan sebagai rujukan untuk permohonan kerja atau tuntutan insentif daripada majikan. Format Surat Pengesahan Kehadiran Temuduga Surat pengesahan kehadiran temuduga hendaklah mempunyai format yang kemas dan mudah dibaca. Berikut adalah format yang boleh diikuti:...